Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook voor verenigingen en stichtingen gaat de AVG gelden. In de bijlage het Privacy Statement van onze stichting. 

’t Hessenhuus en het Dorpshuis werken bij activiteiten regelmatig samen. Een voorbeeld daarvan is het samen organiseren van Zomer in Gelderland en het uitruilen van personeel bij bepaalde evenementen. Dit zijn vaak initiatieven van individuen binnen de organisaties en de samenwerking had tot voor kort geen structureel karakter.

Vanaf 1 september 2015 beheren Herman Arts en Silvie van Rijn ‘t Hessenhuus. De voormalige eigenaren van De Waag in Doesburg willen er samen met de vrijwilligers een onmisbare plek van maken.

Met ingang van 1 januari 2017 is Stichting mfa ’t Doornslag op zoek naar een nieuwe voorzitter. De stichting beheert de voetbalvelden van HC’03 en multifunctionele accommodatie ’t Hessenhuus in Drempt dat een belangrijke sociale functie heeft in het dorp. ’t Hessenhuus is ook het clubhuis van voetbalvereniging HC’03. Daarnaast maken veel verenigingen en inwoners voor overleg of instructie gebruik van het gebouw. ‘t Hessenhuus wil een laagdrempelige, centrale ontmoetingsplaats zijn voor het plaatselijke verenigingsleven en de inwoners van Drempt en omgeving. 

Onze nieuwe activiteitenkalender is klaar! Het wordt een koude winter maar o zo gezellig in onze kantine.

Komend voorjaar is het vijf jaar geleden dat ’t Hessenhuus is geopend. Een gloednieuw pand gebouwd door en bestemd voor de gemeenschap. Maar na bijna vijf jaar zijn we samen nog steeds een beetje zoekende naar de juiste inrichting en aankleding van de ruimte. 

Op zaterdag 7 en zondag 8 juli organiseren we in samenwerking met Dick en Tonny Toonen uit Langerak voor het vierde achtereenvolgende jaar een vliegerfeest op en rond onze voetbalvelden. Zo’n zeventig vliegeraars met de meest uiteenlopende vliegers komen daar bijeen en maken er samen een gratis toegankelijk evenement van voor zowel jong als oud.

Van acht tot tachtig jaar. Iedereen kent de muziek van de band Boi Foi Toch die al sinds 1990 muziek maakt en de Achterhoekse taal hooghoudt. Balkenbri'j, Vrouw Begeerdink en Zeet de jongs worden straks uit volle borst ook in Drempt meegezongen want op zaterdag 19 mei speelt de band vanaf 20.30 uur in 't Hessenhuus.

Op zaterdag 24 maart organiseert ’t Hessenhuus in samenwerking met biljartvereniging ’t Hessenhuus voor de derde keer de Hessenrit. Om 18.00 uur start het eerste team vanaf de Zomerweg. Vorig jaar was de rit om een aantal redenen wat te lang en zijn een aantal teams ook erg laat binnen gekomen. Dit jaar heeft de organisatie geprobeerd de rit wat korter te maken en let ze erop dat de laatste teams op tijd vertrekken.

Biljartvereniging ’t Hessenhuus organiseert op zaterdag 3 februari een potbiljarttoernooi van 14.30 uur tot 19.30 uur. De finale start om 20.00 uur.